Terápiás program

Időtartam
A rehabilitációs ellátás időtartama 6–7 hónap. A felépülés a teljesen zárt időszakot követően egyre inkább a feladat- és felelősségvállalásra építve halad a teljesebb, egészségesebb, önállóbb életvitel kialakítása felé. 
Fontos:  a felépülés nem fejeződik be a program elvégzésével. Fontos az utógondozás és a rehabilitációs időszak alatt a hozzátartozók együttműködése. 
 
Felépítés
Célunk, hogy a gyermek- és serdülő fiatalok családjai, közvetlen szociális környezetük részére olyan önkéntességen alapuló bentlakásos közösségi terápiás ellátásrendszer biztosítsunk, amely elősegíti az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségeibe, családjába történő konstruktív visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek, droghasználók minél szélesebb elérését. Az intézményi ellátás az életmód- és kapcsolati változásra, a személyiség fejlesztésére és az ellátottak kapcsolati menedzsmentjének fejlesztésére irányul.
 
Hosszabb távon a szerhasználat csökkenése, és/vagy megszűnése, a relapszusok kivédése, a tartós absztinencia elérése szerepel a célok között.
Az ellátás során nyújtott szolgáltatások segítik a családba történő visszakapcsolódást, az önálló életvitel kialakítását, illetve a társadalomba való reintegrációt.
A Terápiás Közösségi Modell jelen esetben leginkább kognitív és viselkedésterápiás, a pszichodinamikus és családterápiás-rendszerszemléletű megközelítések ötvözésén és a multidiszciplináris szakmai team és a kliensek között történő együttműködésen alapszik.
 
Módszerek
A gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció ellátás a felnőtt-ellátáshoz képest más, speciális elemeket is magában foglal. Ez igaz a szociális és az egészségügyi, valamint a pedagógiai területekre is.
A terápia a gyermek és serdülőkori sajátosságok figyelembe vételével az alábbi megközelítések elméleti és gyakorlati elemeit ötvözi a terápiás közösségi modell (TC) keretei között:
  • kognitív és viselkedésterápia,
  • pszichodinamikus terápia,
  • rendszerszemléletű elemeket ötvöző terápia
  • más, terápiás és fejlesztő hatású eljárások és intervenciók
  • mindezek a megközelítések megjelennek a rehabilitációs tevékenységet nagymértékben jellemző csoportos munkaformákban is.
Az ellátás komplex, amely a pszichés működésmód mellett az interperszonális, szociális, pedagógiai és egyéb készségeket is a változás középpontjába helyezi. A serdülő és ifjúsági ellátásban nagy szerepe van a habilitációnak, a pszichoedukációnak.
 

A REHABILITÁCIÓ UTÁN

A terápia befejezése akkor történik, amikor a szakmai stáb és az ellátásban lévő kliens is úgy ítéli meg, hogy a terápia befejezhető. Ilyen esetekben a kliens megkapja a saját záró dokumentációját, és törvényes képviselője kíséretében távozik.
Az utógondozás keretein belül, a rehabilitációs programot befejező kliens számára segítséget nyújtunk az absztinens élet fenntartásához, és abban hogy aktív részt vállaljon a családba illetve a társadalomba való visszailleszkedésébe.
Ennek formái:
  • Csoportos: Visszaesés megelőző/ életmód csoport, amely elsődlegesen az önsegítő csoport eszközrendszerét felhasználva segíti a klienst a környezetébe való visszailleszkedésben.
  • Egyéni: Mentórával való időnkénti kapcsolattartás, telefonos, egyéni konzultációk keretében.
  • Családi: Lehetőséget biztosítunk a kliens és családja számára, hogy családterápiát, konzultációt vegyenek igénybe.
  • Intézményi: Abban az esetben ha a kliens reintegrációja nem a közvetlen ellátási körzetünkbe tartozik, utógondozás megsegítése céljából felvesszük a kapcsolatot a
  • területileg illetékes szakmai szervezettel, oktatási intézménnyel.